Kriminelle gjenger er grupper av mennesker som samarbeider om kriminelle handlinger og holder sammen over tid. Det de gjør sammen, kalles ofte organisert kriminalitet.

Kriminelle handlinger er å gjøre noe ulovlig som man kan bli straffet for. Kriminelle gjenger driver for eksempel ofte med vold, ran og tyveri. Dette kalles gjengkriminalitet.

Mye av den ulovlige handelen med narkotika er organisert av kriminelle gjenger.

Navn og symboler

Kriminelle gjenger har ofte måter å vise at de hører sammen på. Gjengene har ofte et navn og symboler, for eksempel spesielle smykker, tatoveringer eller spesielle måter å kle seg på.

Kriminelle gjenger i Norge

I mange land med store forskjeller mellom fattige og rike er det flere kriminelle gjenger. I land der staten gir hjelp til folk som trenger det, er det ofte færre kriminelle gjenger. Norge er et land hvor staten gir hjelp til de som trenger det, det kalles en velferdsstat. Det er ikke veldig mange kriminelle gjenger i Norge.

Kriminelle ungdomsgjenger

Noen ungdomsgjenger driver med kriminalitet. Da kan kriminaliteten bli en del av ungdommenes identitet.

Personer som er under 15 år og med i gjengkriminalitet, kan ikke få bot eller fengsel som straff. Politiet kan likevel etterforske saken. De kan også ha en alvorlig prat med ungdommen og foreldrene, det kalles en bekymringssamtale. Politiet kan også gi saken videre til barnevernet. Hvis ungdommen har fått tak i penger eller gjenstander fra det de har gjort, kan politiet ta det fra dem.

Noen steder er det for eksempel flere ungdomsgjenger som slåss mot hverandre. Det finnes også ungdomsgjenger som raner andre ungdommer, eller selger narkotika.

Motorsykkelgjenger

Noen få motorsykkelklubber regnes som kriminelle gjenger. Slike klubber har ofte egne regler for medlemmene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen