Foto av bygning hvor det står NO MAFIA
I dag fins det mange organisasjoner som jobber mot mafiaen i Italia. Veldig mange av dem jobber på øya Sicilia. Her har noen malt en antimafia-tekst på en bygning i Capaci.

Mafia er ein type organisert kriminalitet. Medlemmene i ein mafia er organisert i eit system der nokon er over og nokon er under kvarandre. Sjefane på toppen bestemmer alt over dei som er nedover i organisasjonen. Mafiaen bruker ofte vald for å kontrollere både sine eigne medlemmer og motstandarane sine.

Kva mafiaen gjer

Mafia-organisasjonar driv med mange ulike typar kriminalitet. Målet er vanlegvis å tena mest moglig pengar. Ofte driv dei med smugling av alkohol og narkotika, eller med menneskehandel. Prostitusjon og pengespel kan òg vere organisert av mafiaen.

I nokre land må butikkar og bedrifter betale pengar til mafiaen for å få vere i fred. Nokre stader har mafiaen så stor kontroll at dei bestemmer meir enn myndigheitene.

Bakgrunn

Mafia-organisasjonar har ofte starta i eit bestemt land eller ei folkegruppe. Ordet blei først brukt om den kriminelle organisasjonen Cosa nostra på øya Sicilia i Italia. Seinare har det vakse fram liknande kriminelle organisasjonar i mange andre land, for eksempel USA, Russland, Kina og Japan.

Andre grupper som driv organisert kriminalitet har som oftast ikkje like strengt system som mafiaene. Dei er òg mindre organisert, og dei jobber ikkje saman i like lang tid som ein mafia.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen