En turgåer ser ned på den varme kilden Grand Prismatic Spring i Yellowstone.

Yellowstone nasjonalpark var den første nasjonalparken i verden. Parken består av boreal barskog og har mange varme kilder og geysirer.

Foto av Grand Prismatic Spring, Yellowstone
Av /Shutterstock.
fjell uten trær
Rondane nasjonalpark ligger i høyfjellet og har lite planter, mest lav og moser. Bildet viser det nest høyeste fjellet i Rondane, Storronden, sett fra Illmanndalen.
Foto av Storronden

Nasjonalpark er et stort område med natur som har fått et eget vern. Naturen her er beskyttet mot at det blir bygget veier, hus, kraftverk, demninger eller andre ting som vil ødelegge naturen.

Nasjonalparker har nesten urørt, viktig eller veldig vakker natur. De kan være både på land og i vann.

Verdens første nasjonalpark ble opprettet i Yellowstone i USA i 1872. Norges første nasjonalpark var Rondane, som ble opprettet i 1962.

Noen områder som trenger ekstra vern, blir gjort til naturreservater. De er enda mer beskyttet enn nasjonalparker.

Nasjonalparker i Norge

Norge har 47 nasjonalparker. Det er omtrent ti prosent av Norge, når man ikke regner med Svalbard.

I begynnelsen var det mest natur med fjell som ble vernet i Norge. Seinere kom det flere typer nasjonalparker. Nå er det også fire nasjonalparker i havet. Ett av dem er Jomfruland ved Kragerø i Telemark fylke.

Hardangervidda er den største nasjonalparken i Norge. Her bor den største flokken med villrein i Europa.

Det er lov til å gå turer og slå opp telt i nasjonalparkene i Norge, og det er det mange som gjør. I de fleste nasjonalparkene er det merkede turstier og hytter man kan overnatte på. Det gjør at mange kan gå på tur her og oppleve naturen.

Nasjonalparker i verden

Sannsynligvis har mange dyr i verden unngått å dø ut fordi det har blitt opprettet nasjonalparker.

I nasjonalparken Yellowstone i USA ble det satt ut ulver igjen, etter at alle ulvene i området hadde blitt utryddet. Ulvene spiser noen av hjortene, og på den måten blir det ikke for mange hjorter i parken. Da blir det plass til mange andre dyr og planter også.

Europeisk bison har blitt reddet i Polen fordi det ble opprettet nasjonalpark der den lever. Det samme gjelder for alpesteinbukk i Italia.

Afrika er den verdensdelen der det er flest store nasjonalparker. Seks av de ti største nasjonalparkene i verden ligger i Afrika.

De landene som har de største vernede områdene, er Canada, USA og Australia. Verdens største nasjonalpark er på Grønland.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lene Liebe Delsett
Doktor i virveldyrpaleontologi, Universitetet i Oslo