Fastland er store områder av sammenhengende land. Det motsatte av fastland er øy.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Karianne Lilleøren
Førstelektor i naturgeografi, Universitetet i Oslo