Foto
Noen jobber er ment å vare i kort tid, for eksempel å jobbe på festival eller være vikar for en som er syk. Å klippe gress om sommeren er et eksempel på noe en ungdom kan ha som sommerjobb. Om vinteren er det ikke behov for å klippe gresset i Norge.
Foto av ungdom som jobber med kantklipper
Av /Shutterstock.

Midlertidig ansettelse er når noen får en jobb, men bare skal jobbe i en bestemt periode. Når perioden er over, må personen slutte i jobben. Da er personen en midlertidig ansatt. Midlertidig tilsetting er det samme som midlertidig ansettelse.

En vanlig type midlertidig ansettelse er sommerjobb. Da skal den ansatte bare jobbe om sommeren, for eksempel fra juni til august.

I Norge står det i arbeidsmiljøloven at folk som regel skal få fast jobb. Derfor er det strenge regler for når arbeidsgivere får lov til å ansette noen midlertidig. De som har fast jobb, er ansatt helt til de selv sier opp jobben, eller arbeidsgiveren sier dem opp.

Lover og regler

Det er bare lov for bedrifter å ansette noen midlertidig hvis jobben varer i en kort periode. Det kan for eksempel være hvis man jobber med å selge mat på en festival. Når festivalen er over, er jobben slutt.

I mange utdanninger har man perioder hvor man jobber på en arbeidsplass samtidig som man er student. Det kalles praksis, og er en form for midlertidig ansettelse. En som skal bli lærer, har ofte praksis på en skole. En som skal bli sykepleier har ofte praksis på et sykehus.

Det er også mulig å være midlertidig ansatt hvis man er med på arbeidsmarkedstiltak som NAV har ansvaret for.

Arbeidsgivere kan også ansette noen midlertidig som vikar. En vikar gjør jobben til noen andre, mens den som egentlig har jobben er syk, har permisjon, er i militæret eller er på ferie.

Det er ikke lov for arbeidsgivere å gi samme person midlertidig ansettelse for mange ganger etter hverandre. Hvis man jobber tre år sammenhengende som vikar, eller fire år sammenhengende i jobber som skulle ha vart i kort tid, må arbeidsgiver gi personen fast jobb.

De fleste vanlige reglene for arbeidsliv gjelder når man er midlertidig ansatt. For eksempel gjelder arbeidsmiljøloven. Det betyr blant annet at det er en grense for hvor mye man har lov til å jobbe i løpet av en dag eller en uke.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle