Arbeidsmarkedstiltak er ting staten gjør for at folk som ikke har jobb skal få seg jobb. Ordet er satt sammen av to begreper: Arbeidsmarkedet er alle jobber som finnes. Tiltak er å sette i gang noe.

Det er NAV som har ansvar for å sette i gang ting som gjør at flere i Norge får jobb. Et arbeidsmarkedstiltak kan for eksempel være kurs i å skrive søknader til jobber. Et annet eksempel er når en person får jobbe noen uker i en bedrift for å trene på jobben de gjør der. Da betaler NAV lønna deres.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle