Foto av en person ved en kontorpult med PC-skjerm, tastatur og gammeldags telefon.

Veldig mange arbeidsplasser i Norge er på et kontor.

Kontorplass
Av /NTB.

Arbeid er noe man gjør for en arbeidsgiver, som regel for å tjene penger. Man får lønn som betaling for arbeidet.

Ordet arbeid brukes ofte i lover, i offentlige dokumenter og av politikere i stedet for ordet jobb. Det betyr omtrent det samme.

Den eller de som gir folk arbeid, kalles arbeidsgivere. De som jobber for en arbeidsgiver kalles arbeidstakere eller ansatte. De som ikke har arbeid, kalles arbeidsledige.

Arbeid man ikke får lønn for, kalles frivillig arbeid.

Stedet man jobber, kalles arbeidsplassen eller jobben.

Å gjøre alle oppgavene som hører til sitt arbeid, kalles å arbeide eller å jobbe. Noen kan gjøre disse oppgavene hjemmefra, det kalles hjemmekontor.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle