Foto

Stoler man kan stille inn så de passer personen som skal sitte i dem, kan være med på at folk får mindre vondt i ryggen. Da blir arbeidsmiljøet bedre.

Person i kontorstol
Av /Shutterstock.

Arbeidsmiljøloven er en lov for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø og arbeidstid. Den har også regler om hvordan arbeidsgiveren ansetter folk, og om hvordan man slutter i jobben.

Arbeidsmiljøet er alle tingene som virker inn på hvordan folk har det på jobben. Hver arbeidsplass har et miljø. Loven skal sørge for at alle som har jobb i Norge har et godt miljø der de jobber.

Arbeidstakere må få oppfølging og sykepenger hvis de blir syke. Det er også viktig at de har det trygt og godt på jobb, og at de holder seg friske. For eksempel er det viktig å sitte eller stå riktig på jobb, for å unngå at folk blir sykemeldt på grunn av vondt i ryggen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at en sunn arbeidsplass vil gi bedre helse og mindre sykdom hos arbeidstakerne. Det første punktet i arbeidsmiljøloven sier at arbeidsmiljøet skal gi god helse.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø sier noe om hvordan det er å jobbe på en arbeidsplass. Arbeidsmiljø handler om det fysiske, for eksempel om det er kaldt eller bråkete der man jobber.

I tillegg handler arbeidsmiljøet om hvordan personene har det sammen.

På en arbeidsplass er det som regel et arbeidsmiljøutvalg som passer på at loven blir fulgt.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven bestemmer blant annet hvor mange timer det er lov å jobbe i strekk, og hvor ofte man har krav på pause.

Det vanligste er å jobbe 37,5 timer til sammen i løpet av en uke, og at man jobber 7,5 timer hver hverdag.

Arbeidsmiljøloven sier også hvordan man skal organisere arbeidet på arbeidsplasser der man ikke jobber vanlige uker og dager. Eksempler på slike arbeidsplasser er sykehus, oljeplattform eller restaurant.

Å følge arbeidsmiljøloven

Det er lederne på en arbeidsplass som har ansvar for å passe på at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Alle som jobber på arbeidsplassen skal ha det trygt og godt på jobb.

For å vite hvordan arbeidsmiljøet er, pleier man å gjøre undersøkelser. Det kan for eksempel være å snakke med de som jobber der. Undersøkelsene kan også gjøres med et spørreskjema. Da får man vite om folk trives, eller om det er noe man må gjøre annerledes.

Jobber med risiko

Foto

De som blant annet jobber med å reparere togskinner kalles banemontører. De bruker mye verneutstyr for å beskytte seg mot å bli skadet i jobben. Disse to har hjelm, hansker og vernesko. Hørselsvernet er ikke i bruk på bildet, men er festet til hjelmen og kan brukes når det trengs.

Banemontører ved Ski stasjon i Akershus
Av /NTB.

Risiko betyr fare for. I noen jobber er det risiko for å bli skadet. Det gjelder for eksempel yrker hvor man jobber med store maskiner, for eksempel blant fiskere, sveisere eller bønder.

I arbeidsmiljøloven står det hva man skal gjøre for å hindre skader og ulykker. For eksempel må bønder bruke setebelte i traktor. Sveisere må ha vernehansker og en spesiell sveisemaske.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle