Oppsigelse er enten at en arbeidstaker sier ifra at hen vil slutte i jobben sin, eller at arbeidsgiver sier at arbeidstakeren ikke har jobb lenger. Når noen gjør en av tingene kalles det å si opp.

Arbeidstakere som blir sagt opp av arbeidsgiveren har som oftest rett til lønn i en periode etter oppsigelsen, og må også ofte jobbe i den perioden. Arbeidstakere som sier opp selv, må også som oftest jobbe i en periode etter at de har sagt opp. Begge deler heter oppsigelsestid.

Lover og regler

Det finnes både lover og regler for oppsigelse, noen av dem gjelder for alle arbeidstakere. Mye av dette står i arbeidsmiljøloven. For eksempel må arbeidsgiver ha en veldig god grunn for å si opp en arbeidstaker. Det er ulovlig å si opp folk uten god grunn.

Hvis en arbeidstaker mener at hen er blitt sagt opp uten god grunn, kan hen protestere. Den tillitsvalgte på arbeidsplassen, eller fagforeningen, kan da prøve å få arbeidsgiveren til å trekke oppsigelsen tilbake. Hvis de ikke blir enige, kan arbeidstakeren gå til rettssak.

Andre regler står i en arbeids kontrakt eller arbeidsavtale, som arbeidstaker og arbeidsgiver har blitt enige om. Alle arbeidstakere skal ha en arbeidskontrakt.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle