En vikar er en person som for en bestemt periode gjør jobben til en annen person. En vikar er ikke fast ansatt i jobben, men jobber der i kortere tid. Det er vanlig å ansette en vikar når den som vanligvis har jobben er syk eller har fått barn og har permisjon.

Jobber der en person er vikar for noen andre, kalles vikariat. Det er meningen at den som vanligvis gjør jobben skal komme tilbake, da slutter vikaren. Et vikariat er en midlertidig ansettelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle