Sykemelding er en melding fra legen til arbeidsgiver eller NAV om at en person er syk og ikke kan jobbe.

Den som er sykemeldt har rett til å få sykepenger i stedet for lønn.

Sykemelding må som regel skrives av en lege. Kiropraktorer, tannleger og noen få andre kan skrive spesielle sykemeldinger.

Hvis man er syk bare noen få dager, kan arbeidstaker selv skrive meldingen om at man er for syk til å jobbe. Det heter egenmelding.

Man kan ikke være sykemeldt og få sykepenger lenger enn i ett år.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet