Foto av is
I sommerferien bruker mange ekstra mye penger, for eksempel på is eller å reise bort. Da kommer det godt med at man har betalt skatt av feriepengene på forhånd. Derfor får man som regel mer utbetalt den måneden man får feriepenger i stedet for vanlig lønn.
Foto av is
Av /Shutterstock.

Feriepenger er penger man får fra jobben når man har ferie. Man får feriepenger i stedet for lønn. Ferie er fri fra jobben, uten lønn. For at man ikke skal være uten penger når man har ferie, får man feriepenger.

Feriepenger tjenes opp i året før man skal ta ut ferie. Dette gjøres ved at arbeidsgiver holder tilbake litt av lønna hver måned ellers i året, for så å betale pengene ut som feriepenger året etter. Hvis man ikke jobbet året før man tar ferie, har man ikke tjent opp feriepenger. Da kan man få ferie, men man vil ikke få utbetalt penger i ferien.

I Norge er det regler for hvor mye ferie en arbeidstaker skal ha, og hvor mye feriepenger arbeidsgiver skal sette av. Disse reglene står i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsplasser har mer ferie enn det som står i loven. Da skal det stå i kontrakten som arbeidsgiver og arbeidstaker skriver under på når noen blir ansatt.

Man må betale skatt av feriepenger, men som regel trekkes det ikke skatt fra feriepenger som blir utbetalt i juni.

Hva som gir feriepenger

Regelen er at arbeidsgiver skal spare minst 10,2 prosent av det arbeidstaker tjente året før til feriepenger. Når arbeidsgiver betaler ut lønn, skal de gi arbeidstaker en oversikt over hvor mye de har tjent og betalt i skatt. Denne heter lønnsslipp. For å finne ut hvor mye man vil få utbetalt i feriepenger, kan man se hvor mye man har tjent opp i feriepenger på lønnsslippen fra arbeidsgiver. Feriepengene blir vanligvis utbetalt i juni før sommerferien.

Det er ikke bare lønn som gir feriepenger. Man kan også ha krav på feriepenger av:

  • sykepenger
  • penger foreldre får mens de er i permisjon
  • bonus, en type lønn som noen bedrifter gir
  • provisjon, en type lønn man kan få hvis man jobber med salg
  • dagpenger

Hvem som får feriepenger av sykepenger, dagpenger og trygd, står i loven om folketrygd. Der står det også hvor mye de skal få i feriepenger. Det er politikerne på Stortinget som bestemmer dette.

Folk som får trygd, får ikke feriepenger.

Fem og seks ukers ferie

Det er vanlig å ha ferie fra jobben i fire uker og én dag i løpet av et år. Feriepenger er minst 10,2 prosent av det en arbeidstaker tjente året før. Dersom man har rett på lenger ferie, må man ha mer i feriepenger.

Noen arbeidsplasser gir de ansatte fem uker ferie. For de som skal ha fem uker ferie, er feriepengene 12 prosent av det de tjente året før.

Når man har jobbet i mange år, får man rett på ekstra ferieuker. En del arbeidstakere over 60 år har rett på seks ukers ferie, og da får de 14 prosent av fjorårets lønn.

Slutte i en jobb

Dersom en ansatt slutter i en jobb, skal hen få feriepengene som arbeidsgiver har spart opp. Da kan man velge å få feriepengene utbetalt sammen med den siste lønna. Disse pengene kan man bruke til ferie hos en ny arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren har ikke spart opp feriepenger året før, og derfor får man ikke utbetalt feriepenger det første året man er i jobb for ny arbeidsgiver.

Dersom en arbeidstaker dør, blir feriepengene som arbeidsgiver har spart opp til arv.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder