En bestand er en gruppe dyr av én type som lever i et bestemt område.

For eksempel er bestanden av ulv i Norge på omtrent 50 dyr, mens det lever flere ulver i andre land.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo