Foto fra Svalbard.

Svalbard er et geologisk sett et svært interessant område. Det finner man bergarter fra alle hovedperioder av Jordens historie. Bildet viser Skansbukta, på vestsiden av Billefjorden, Spitsbergen.

Foto fra Svalbard.
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Geologi er læren om jordas oppbygning, sammensetning og historie. Geologi handler blant annet om mineraler, bergarter og fossiler. Geologi handler også om hvordan kontinentene flytter på seg.

Geologi er ikke begrenset til jorda, men brukes også på andre himmellegemer, for eksempel Månen og Mars.

En person som har studert geologi kalles geolog.

Fagområder

Foto av krystall.

Studiet av mineraler kalles mineralogi og er en sentral del av geologien. Bildet viser kvartskrystaller fra Halden.

Foto av krystall.
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Geologer studerer mange ulike områder for å forstå mer om hvordan Jorda har utviklet seg:

Innenfor geologi bruker man kunnskap fra andre fag som fysikk, kjemi, matematikk og biologi.

Geologer jobber med å undersøke jorda for å finne forekomster av nyttige stoffer, olje og gass, mineraler og metaller, og hvor mye det er av det. Mange geologer jobber også med miljø og klima.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet