Mikroskopbilde av bakterier som ligner på pølser i formen.

Bakterier er levende vesener som er bittesmå. Biologene som studerer bakterier må bruke spesielt utstyr, som mikroskop. Faget deres heter mikrobiologi. Bildet er tatt med mikroskop og viser bakterien Escherichia coli, som finnes i tarmen hos både mennesker og dyr.

Av /NTB Scanpix ※.
Maneter med lange tråder som bor i havet.
Biologer studerer liv av mange forskjellige slag. Marinbiologer studerer livet i havet.
En eng med geitrams

Biologer kan jobbe i et laboratorium, på et kontor, i et klasserom eller ute i naturen. Når de jobber ute i naturen, kalles det å være i felt.

Biologi er læren om den levende naturen, som bakterier, sopp, planter og dyr, og hvordan disse lever.

Biologi er en type naturvitenskap. De som har studert biologi, kalles biologer. Biologer studerer levende vesener og prøver å finne ut av hvordan de lever og hva de trenger for å leve.

Ulike typer biologi

Man kan dele inn faget biologi etter hvilken type organisme biologene studerer. Noen eksempler:

 • Botanikk er læren om planter.
 • Zoologi er læren om dyr.
 • Mykologi er læren om sopp
 • Mikrobiologi er læren om blant annet bakterier og virus.
 • Marinbiologi er læren om livet i havet.

Man kan også dele inn faget biologi etter hva man studerer:

 • Økologi er læren om samspillet mellom levende vesener og miljøet de lever i.
 • Evolusjonsbiologi er læren om hvordan liv har utviklet seg og er i slekt.
 • Genetikk er læren om gener og hvordan egenskaper arves.
 • Toksikologi er læren om hva gifter gjør med ulike levende vesener.
 • Bevaringsbiologi er læren om hvordan man kan beskytte naturen fra mennesker.
 • Molekylærbiologi er læren om hvordan molekylene i biologi virker, for eksempel i celler og gener.

Biologer

Biologer kan jobbe med mye forskjellig. Noen blir lærere og underviser på skoler og universiteter. Noen jobber i miljøorganisasjoner og prøver å bevare naturen.

Noen er ute i naturen og forsker på forskjellige levende organismer. Noen jobber i laboratorium. Der forsker de på små eller store organismer, eller ser på prøver som samles inn i naturen.

Noen jobber som rådgivere. Da forteller de andre hva det er lurt å gjøre med arter eller naturen hvis man vil beskytte den, eller bygge noe på levestedet til artene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo