Kart over jordskjelv i Norge.

Kartet viser jordskjelv som er observert i Norge og områdene rundt i år 2004. Det er vist med røde rundinger. Sannsynlige eksplosjoner er merket med gult.

Kart over jordskjelv i Norge.
Av .

Jordskjelv er når Jorda rister. Det blir jordskjelv når to deler av jordskorpa plutselig flytter på seg i forhold til hverandre. Når delene på hver side av sprekken flytter på seg, oppstår det nye jordskjelv. I de største jordskjelvene kan sidene flytte seg 10–15 meter fra hverandre.

Jordskjelv oppstår ofte flere kilometer under bakken, men kan bryte gjennom helt opp til jordoverflaten. Fra jordskjelvets sentrum sprer rystelsene seg i alle retninger som bølger av jordskjelv. Jordskjelv oppstår både på land og på havbunnen.

Årsaker

Mange sammenraste og knuste bygninger. Alle er helt ødelagte, ingen bygninger er hele.
Jordskjelv kan føre til store ødeleggelser. Bildet viser Port-au-Prince på Haiti etter jordskjelv i 2010.
Foto fra jordskjelv på Haiti.
Av /UNDP.
Lisens: CC BY 2.0

Det ytterste laget på Jorda er delt opp i 6–8 store og mange mindre «plater». Inne i jordkloden ligger kjernen. Den delen av Jorda som ligger mellom kjernen og jordskorpa kalles mantelen.

I kjernen er det veldig varmt, omtrent 5000 grader. Varmen i kjernen lager bevegelse i mantelen, og det gjør at platene i jordskorpa beveger seg. De fleste jordskjelvene oppstår i grensa mellom to plater. Et kart som viser hvor platene grenser til hverandre er derfor også et kart over hvor det er størst sjanse for at det plutselig oppstår jordskjelv.

Mennesker kan også utløse små jordskjelv. Dette kan skje om man gjør store endringer på jordoverflata. Det kan oppstå jordskjelv når man lager en stor demning eller om man borer etter olje og gass. Menneskeskapte jordskjelv oppstår andre steder enn langs grensene av platene.

Måling av jordskjelv

Det er forskjellig hvor sterkt et jordskjelv er. Det er vanlig å måle styrken fra 3 til 10. 3 kan nesten ikke kan merkes. Fra 8 er det snakk om veldig store skjelv med store skader.

Før brukte man noe som ble kalt Richters skala. Nå bruker man Moment-magnitudeskalaen.

Skader og tiltak

Jordskjelv er en type naturkatastrofe. Totalt har mellom 50 og 100 millioner mennesker dødd i jordskjelv gjennom tidene. Skadene etter jordskjelv er blitt mer og mer alvorlige. Det er ikke fordi det kommer flere og større jordskjelv, men fordi flere mennesker bor i byer. I byer bor mange mennesker tett, og jordskjelv kan gjøre stor skade.

Man forsøker å gjøre målinger for å kunne si noe om når og hvor jordskjelv kan oppstå. I tillegg prøver man å bygge broer og bygninger som tåler jordskjelv bedre.

Jordskjelv i Norge

Det har vært mange jordskjelv i Norge, men ingen har hatt en styrke på over 6 på skalaen. De fleste jordskjelvene i Norge skjer langs kysten og i Oslo-området.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Opeland Røthe
Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Høgskulen på Vestlandet