Eldre kvinne får målt temperaturen i øret.

Man kan måle om noen har feber ved å bruke et termometer. Når man har feber, er temperaturen i kroppen over 38 grader. Det finnes flere typer termometer, og man kan måle temperatur i munnen, øret eller rumpa.

Fotografi
Av /Shutterstock.

Feber er når temperaturen inni kroppen er over 38 grader. Vanligvis er temperaturen i kroppen rundt 37 grader.

Feber er ikke en sykdom, men et sykdomstegn. Når man får feber, er det et tegn på at immunforsvaret jobber. Da er det en infeksjon, skade eller sykdom i kroppen som immunforsvaret prøver å ordne opp i. Man kan for eksempel få feber av influensa.

Både mennesker og andre pattedyr kan få feber. De aller fleste får feber mange ganger i løpet av livet.

Å måle temperaturen

Normal temperatur er rundt 37 grader hos folk flest, og den varierer gjennom døgnet. Temperatur måles med et termometer.

For å finne ut om noen har feber, trenger man å finne temperaturen inne i kroppen. Det kan man måle mange steder. Det mest nøyaktige er å stikke et termometer inn i rumpehullet. Man kan også måle temperaturen i munnen eller i øret.

Årsak

Feber er nyttig for kroppen. Varmen gjør trolig at immunforsvaret jobber raskere med å ødelegge virus og bakterier. Varmen gjør også at virus og bakterier formerer seg langsommere. Det er også mulig at varme er skadelig for mange parasitter.

Symptomer

Hvilken temperatur kroppen skal ha, styres av en del av hjernen som heter hypothalamus. Når man får feber, er det fordi hypothalamus vil skru opp temperaturen. Resten av kroppen får da beskjed om at den er for kald. Kroppen prøver å varme seg opp, og begynner å fryse eller skjelve. Når man skjelver av kulde, bruker man musklene, og dette skaper varme. Når temperaturen har nådd målet til hypothalamus, så slutter man å føle seg kald. Da blir man i stedet varm og svett. Ofte veksler den som har feber mellom å fryse og å føle seg varm.

En som har feber, føler seg ofte syk og slapp. Det er vanlig å få vondt i musklene, å få hodepine og å bli ekstra trøtt. Man kan også bli kvalm eller ha dårlig matlyst.

Behandling

Feber er vanligvis ikke farlig, og det går som regel over av seg selv. Veldig høy feber kan være farlig. Hvis man får feber over 40 grader, eller man har feber lenge, bør man ta kontakt med lege. Man kan også ta febernedsettende medisin.

Mange trenger å være hjemme fra jobb og skole til de blir friske igjen. Hvor lenge man skal holde seg hjemme, avhenger av hvorfor man har fått feber. Hvis man har feber fordi man har en smittsom sykdom, må man holde seg unna andre så de ikke blir smittet.

Man bør vente med å trene eller gjøre arbeid som er veldig slitsomt for kroppen i ett eller to døgn etter at feberen har gått over. Man bør også unngå å bli veldig kald.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo