Foto av blåmeis

Blåmeisen er lett å kjenne igjen på den blå fargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet.

Foto av blåmeis
Lisens: CC BY SA 3.0

Blåmeis er en liten fugl som er vanlig i lavlandet i Norge. Den er lett å kjenne igjen på det gule brystet og den blå fargen på toppen av hodet.

Blåmeisen finnes over det meste av Europa, Nordvest-Afrika, Tyrkia og Iran.

Beskrivelse

fugleunger i et reir i en fuglekasse
Ungene til blåmeisen blir passet på og matet av begge foreldrene. Ungene her er 19 dager gamle og har sin siste dag i reiret.

Blåmeisen kan minne litt om kjøttmeisen fordi den har gult bryst, men den er mindre. Blåmeisen er lyseblå øverst på hodet, på vingene og på stjerten (halen). Kinnene er hvite. Den har en smal, svartblå stripe som går fra innerst på nebbet og gjennom øyet til nakken. Den har svart halsring og en svartblå flekk på brystet. Ryggen er grålig grønn.

Blåmeisen er omtrent 12 centimeter og veier 10–13 gram.

Hunner og hanner er like, men hunnene er ofte litt svakere i fargene. Unge fugler ligner på de voksne.

Levevis

Blåmeisen spiser insekter og edderkopper. Om vinteren spiser den gjerne frø. Blåmeisen er en akrobatisk fugl som ofte henger opp ned, av og til etter én fot. Da ser den om det finnes insekter under en grein eller et blad. Den er ganske sosial og besøker ofte fuglebrett med solsikkefrø og meiseboller. På fuglebrettet kan den lille meisen være ganske aggressiv. Den jager vekk andre fugler, selv om de er større enn den selv.

Ungene i reiret blir matet med larver av sommerfugler. Blåmeisen holder seg som oftest på samme sted sommer og vinter, men noen flytter seg omkring. Mange flyr også til varmere steder når det blir vinter. Blåmeisene lagrer lite fett på kroppen. Det er en fordel å være lett når de skal komme seg unna rovfugler. Samtidig blir meisene sårbare mot kulde og sult. Bare omtrent halvparten av meisene overlever vinteren.

Blåmeisen er vanlig i lavlandet i Norge. De bor ikke der det er fjell, men ofte i løvskog og skog som har både løvtrær og bartrær. Den er vanlig så langt nord som til Trøndelag. De senere årene har det også kommet flere blåmeiser til Nord-Norge.

Formering

Blåmeisen bygger reir i hule trær, men noen flytter inn i fuglekasser hvis det er ledig. Blåmeisen legger vanligvis mellom 8 og 12 egg. Ofte kan de legge egg to ganger i året. Da heter det at de får to kull. Eggene er hvite med små, rødbrune prikker, slik som hos alle meisefugler. Ungene forlater reiret etter 16–22 dager.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold