granmeisen har grå kropp og svart hode med hvite kinn

Granmeisen er vanlig i hele Norge. Den liker seg best i barskog, men finnes også i skog med løvtrær. Den spiser insekter og edderkopper om sommeren og frø om vinteren.

Foto av granmeis
Av .

Meiser er en type fugler som det finnes sju arter av i Norge. Meisene er standfugler, som vil si at de holder seg i samme område gjennom hele året.

Artene er:

Alle meisene unntatt blåmeis og kjøttmeis lagrer mat til vinteren. De har veldig god hukommelse og husker alle stedene de har gjemt unna frø og bær.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Morten Helberg
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold