Foto fra Klimabrølet 2019
Å delta i demonstrasjoner er en del av folks ytringsfrihet. Her demonstrerer skoleelever for klima utenfor Stortinget i Oslo.
Foto fra Klimabrølet 2019
Av /NTB.

Ytringsfrihet er friheten alle mennesker har til å si det de mener. Ytringsfrihet er en menneskerett. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnloven og flere andre lover.

En ytring er noe man sier, skriver eller gjør for å vise hva man mener.

Selv om man har ytringsfrihet kan man ikke si hva som helst. Det finnes grenser for ytringsfrihet, for eksempel hvis ytringen eller meningen kan skade andre.

Hva ytringsfriheten gjelder

Leserinnlegg med overskrift: «Skriv i Si ;D – det forandret livet mitt!» og ingress: «Politikerne på Stortinget, redaktørene i mediehusene og andre innflytelsesrike folk får med seg det du skriver.»

Å melde seg inn i et politisk parti er en måte å bruke ytringsfriheten sin på. Leserinnlegg i en avis er en annen måte. Her har lederen i partiet Sentrum Ung, Simen Bondevik, skrevet et leserinnlegg i Aftenposten.

Skjermbilde fra aftenposten.no, 2022
Av /Aftenposten.

Ytringsfriheten gjelder ord, enten man sier eller skriver dem, den gjelder også det man gjør for å vise hva man mener.

Ytringsfriheten gir for eksempel mennesker rett til å:

Der ytringsfriheten gjelder, skal ingen være redde for å bli straffet for å fortelle andre hva de mener. I land uten ytringsfrihet, kontrollerer staten hva innbyggerne får lese, høre og se på av bøker, aviser, filmer og musikk. Dette kalles sensur.

Ytringsfriheten gjelder også friheten til å høre andres meninger. Det kalles ofte informasjonsfrihet. Alle har rett til å lete etter og skaffe seg den informasjonen de vil.

De som ikke vil si hva de mener, er også beskyttet av ytringsfriheten. Man trenger ikke fortelle andre hva man mener, hvis man ikke vil det.

Hvorfor ytringsfrihet er viktig

Det er tre viktig grunner til å verne om ytringsfriheten:

  1. Ytringsfrihet er viktig for at folk skal finne ut hva som er sant og hva de selv mener. Det er bare mulig hvis alle kan si hva de mener og kan skaffe seg den informasjonen de vil.
  2. Ytringsfriheten er en viktig del av det å bestemme over seg selv.
  3. Ytringsfriheten er viktig for demokratiet. I et demokrati velger folket hvem som skal styre. Da er det viktig at alle får si hva slags land de vil leve i, og høre hva andre mener om det.

Lover om ytringsfrihet

Den norske Grunnloven og andre lover beskytter ytringsfriheten i Norge. I tillegg har staten Norge skrevet under på flere internasjonale avtaler om menneskerettigheter.

Avtalene sier blant annet at landene skal passe på ytringsfriheten til folk som bor i landet. Den viktigste av dem er EMK, som er forkortelse for Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Grenser for ytringsfrihet

Grensene for ytringsfrihet går der det man sier eller gjør kan skade andre mennesker.

Det er for eksempel ikke lov til å komme med hatefulle ytringer om andres hudfarge, religion eller seksuelle orientering. Det er heller ikke lov til å dele krenkende bilder av andre, for eksempel nakenbilder. Når man er over 15 år gammel, kan man straffes for å si og gjøre slike ting.

Sensur, det vil si å stanse ytringer, er som regel ikke tillatt i Norge. Det er likevel lov å beskytte barn og unge mot for eksempel filmer som kan være skadelige for dem å se. Derfor er det aldersgrense på filmer med for eksempel vold og sex.

Les mer i Lille norske leksikon

  • menneskerettigheter
  • demonstrasjon
  • aktivist
  • nyheter

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo