Tros- og livssynsfrihet er retten til å velge selv hva man vil tro på. Dette er en menneskerett.

Å ha en religion vil si at man tror på at noe er hellig, åndelig eller guddommelig. Livssyn er hvordan man ser på livet og meningen med livet.

Tros- og livssynsfrihet gir folk rett til å:

  • Ha den religionen eller det livssynet man vil
  • Velge å ikke ha en religion eller et livssyn
  • Endre religion eller livssyn
  • Utøve den religionen eller troen man har, for eksempel ved å leve på en bestemt måte eller være med på gudstjenester, bønn eller seremonier i for eksempel en kirke, moské, synagoge eller tempel

En menneskerett

Retten til tros- og livssynsfrihet er en menneskerett. Det betyr at alle har rett til tros- og livssynsfrihet fordi de er mennesker.

Religionsfriheten henger tett sammen med andre menneskerettigheter, som for eksempel retten til ytringsfrihet. Ytringsfrihet er retten til å si det man mener og dele meninger med andre.

Tros- og livssynsfriheten er beskyttet av den norske Grunnloven og andre norske lover. Staten Norge er også med i internasjonale avtaler som sier at staten skal sørge for at folk får ha den troen eller det livssynet de vil, for eksempel Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Barns tros- og livssynsfrihet

Foreldre har rett til å forklare barna om religion og gi råd om tro og hvordan man lever etter en tro. Det er likevel barnet selv som bestemmer hva det tror på.

Fram til barn er 15 år gamle, er det foreldrene som bestemmer om barnet skal være medlem i et trossamfunn. Barn under 15 år har likevel rett til å si sin mening om saken. Barn over 15 år kan fritt bestemme om de vil være med i et trossamfunn.

Tros- og livssynsfrihet på skolen

I lovene som gjelder barn og skole i Norge, står det at skolen skal vise respekt for elevenes religion og livssyn. Derfor kan elever for eksempel slippe å være med på skolegudstjeneste i kirken, hvis de har en annen religion enn kristendom, eller ikke er religiøse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo