Logoen til Den norske kirke.
Den norske kirke er det største trossamfunnet i Norge.
Logo til Den norske kirke.
Av .
En bygning som har to tårn på taket. Den er pyntet med blå fliser i forskjellige størrelser og nyanser.
I Norge finnes alle verdensreligionene. Bildet viser en moské i Oslo som tilhører World Islamic Mission.

Et trossamfunn er en organisert gruppe mennesker som tror på det samme og praktiserer religionen sin på omtrent samme måte. Det kan være et kirkesamfunn, en menighet, eller andre religiøse grupper.

I Norge finnes det trossamfunn som praktiserer mange ulike former for kristendom. Det er for eksempel Den katolske kirke og den ortodokse kirke. Andre religioner, som buddhisme, hinduisme, jødedom og islam har også laget egne trossamfunn.

Grupper som ikke er religiøse, men som har et felles livssyn, kalles livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund er et eksempel på et livssynssamfunn.

I Norge kan trossamfunn eller livssynssamfunn få økonomisk støtte fra staten. Det er bestemte regler som må følges for å få støtte. Reglene handler både om at trossamfunnet må ha et seriøst formål og om hvordan det er organisert. Det må også være et visst antall medlemmer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker