Fotografi
Synagogen i Oslo.
Fotografi
Av /Shutterstock.
Illustrasjon

I en synagoge er Tora-rullene oppbevart i et skap innerst i bygningen. Skapet blir regnet som hellig og heter aron ha-kodesh (arken). Foran skapet henger det et vakkert teppe. Lesing av Toraen skjer foran arken.

Illustrasjon
Av /Store norske leksikon ※.

Synagoge er et hus der jøder møtes for å be.

I synagogen blir det holdt gudstjenester, og man studerer jødedommens hellige tekster. Det er også et sted for sosialt samvær og feiringer.

Bygningen

Alle slags hus kan egentlig være en synagoge. Det viktigste er at det er et sted der jøder kan treffe hverandre og be sammen. Men ofte er synagoger bygget spesielt som dette. Det har blitt bygget mange flotte synagoger rundt om i verden gjennom historien.

Synagoger ser forskjellige ut. De likner ofte på andre bygninger fra samme tid og sted. I dag bygges det synagoger med moderne arkitektur.

Mange steder er synagogen et viktig sosialt møtested. Synagoger har av og til et eget lokale til fest og kurs. Der kan det for eksempel feires bryllup, og man kan holde familiefester, som bar mitzva og bat mitzva. Bar mitzva feires når en jødisk gutt blir 13 år, og bat mitzva feires når en jødisk jente blir 12 år. I Norge holdes også en spesiell seremoni, bat hayil, for jenter når de er rundt 15 år.

Felles for synagogene

  • Synagogen skal alltid være vendt mot Jerusalem i Israel.
  • Et hellig skap skal stå på veggen mot Jerusalem. Her blir Tora-rullene oppbevart. Toraen er jødenes helligste skrift.
  • Foran skapet henger eller står det et lys som alltid skal lyse. Det kalles det evige lys.
  • De fleste synagoger har en stor lysestake, menora, med åtte armer.
  • Lesingen fra Toraen skjer fra en plattform som kalles bima.

Det finnes små og store synagoger i alle verdensdeler. I noen nyere jødiske retninger kalles synagogen for tempel.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker