Bilde av en sumatratiger.
/Shutterstock.
Tigerunge som gjesper.
.
Lisens: CC BY ND 2.0
Verdenskart med utbredelse av tiger

Ville tigre finnes bare i åtte land: Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Russland og Thailand. Landene er merket rødt på kartet.

Verdenskart med utbredelse av tiger

Tiger er et rovdyr som lever i noen få land i Asia og i Russland.

Pelsen er gul med svarte striper og stripene er forskjellig for hver tiger. I dag lever det flere tigre i fangenskap enn i naturen.

Beskrivelse

Tigeren kan variere mye i størrelse. De minste veier ned mot 75 kilo, mens de største kan veie opp mot 325 kilo. De blir mellom 150 og 230 cm lange. Pelsen er gul med svarte striper, unntatt på magen som er hvit. Tigeren har ganske stort hode og kraftige hjørnetenner.

Levevis

De fleste tigere lever i tropisk regnskog. Noen kan også leve høyt oppe på fjellet. Tigere liker best tett skog, muligheter for å drikke vann og mange dyr de kan jakte på. De liker seg godt i vann og er flinke til å svømme.

Tigeren spiser bare kjøtt og jakter helst på sambar og muntjak (hjorter), gaur (okser), svinehjort og villsvin. Tigeren jakter best etter at solen har gått ned. Da sniker den seg innpå byttet og dreper det ved å bite i hodet eller nakken.

Formering

Tigeren får vanligvis to eller tre unger. De blir født blinde og med lukkede ører, men øyne og ører åpner seg etter to uker. De får melk fra moren til de er omtrent fem måneder gamle, men begynner å spise kjøtt fra de er cirka fem uker gamle. De begynner å jakte med moren når de er seks måneder gamle og forlater henne når de er omtrent to år.

Hunntigeren passer veldig godt på ungene sine og gjemmer dem godt. Mange unger blir drept av hanntigre som ikke er faren. Dermed kan hanntigeren pare seg med hunntigeren, som da vil føde hans unger.

Truet art

Tigeren er nesten utryddet på grunn av jakt. Mennesker har jaktet på den på grunn av pelsen. Tidligere ble tigeren også fanget for å vises frem på sirkus.

På begynnelsen av 1900-tallet fantes det omtrent 100 000 tigre i naturen. Nå mener forskere det er igjen omtrent 2500 tigre i det fri.

Det finnes nå flere tigre i dyrehager og fangenskap enn ville i naturen. Bygging av nye veier og hus gjør at bostedene og byttedyrene til tigeren forsvinner. Da blir det også vanskelig for tigeren å overleve i naturen.

I dag finnes det ville tigre i bare åtte land: Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Russland og Thailand.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Lysne Voje
Ph.d., Universitetet i Oslo