En hvit, svart og rød rakett som farer mot den blå himmelen. Jetmotor bak med kraftig ild.
Saltpetersyre har blitt brukt som drivstoff i raketter.
Foto av rakett.
Av .

Syre er en type kjemiske stoffer. Før definerte man syre som et stoff som gir sur smak. For eksempel er det sitronsyre i sitroner som gjør at de smaker surt.

Nå definerer man syre ut fra hva slags kjemiske reaksjoner som kan foregå. En syre er et stoff som har mange ioner av hydrogen som kan gå over til et annet stoff.

En syre kan løses opp i vann eller andre stoffer, og da får man en blanding som kalles en sur løsning. Hvor sur en løsning er, kan måles med pH.

Det motsatte av en syre er en base. Baser kan nøytralisere syrer ved å ta imot hydrogenioner.

Egenskaper

Syrer smaker surt. Sterke syrer kan etse og svi på huden. Noen syrer kan etse bort metall. Syrer får lakmuspapir og andre indikatorer til å skifte farge. Syrer leder strøm.

Mange slags frukt og bær smaker surt, særlig når de ikke er helt modne. Det er fordi de inneholder syre. Det er mange syrer som har fått navn fra frukten de ble funnet i, for eksempel sitronsyre og eplesyre. Melkesyre har fått navn fra melk som har blitt sur.

Sterke og svake syrer

Skalaen går fra 0 til 14 og endrer gradvis farge fra rød (pH 0) via lilla (pH 7) til rød (pH 14). pH-en til vanlige væsker er markert inn på skalaen: magesaft (1,5), brus (2,6), appelsinjus (cirka 3,8), melk (6,7), blod (7,4), sjøvann (8,1), håndsåpe (cirka 10). På ytterkantene er saltsyre (0) og lut (14)
pH-skalaen viser hvor sur en væske er. 7 er nøytralt. Under 7 kalles en væske for sur, over 7 er den basisk.
pH-skala med eksempler
Av /Store norske leksikon.

Syrer kan deles inn i sterke og svake syrer. Sterke syrer avgir alle hydrogenionene. Svake syrer holder igjen noen av dem.

Graden av surhet for et stoff blir målt i pH. pH-skalaen går fra 0 til 14. Hvis et stoff har en pH mellom 0 og 7, sier man at stoffet er surt. Vann har pH 7 og er nøytralt. Hvis stoffet har en pH på over 7, sier man at stoffet er basisk.

Eksempler på sterke syrer er saltsyre, svovelsyre og salpetersyre.

Eksempler på svake syrer er fosforsyre og eddiksyre.

Bruk

Mange syrer smaker godt, og brukes i matlaging, slik som eddiksyre eller eplesyre. Sitronsyre brukes ofte i mat, den gjør at maten holder seg lenger.

Syrer brukes i nesten all kjemisk industri, for eksempel til å lage ting av plast eller medisiner. Fordi syrer leder strøm, kan de brukes i en vanlig kjemisk reaksjon som heter elektrolyse og i mange typer batterier.

Syrer brukes også i industri til rensing og etsing av metaller.

Salpetersyre har blitt brukt som drivstoff i raketter.

Syrer i kroppen

En av de viktigste syrene i kroppen er DNA. DNA er det stoffet som genene er bygget opp av. DNA gir oppskriften på hvordan kroppen skal se ut og fungere hos mennesker, dyr, planter, bakterier og sopp.

Fettsyrer er viktige kilder til energi for kroppen til mennesker. Saltsyre finnes i magesekken og er med på å fordøye maten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet