En skala som går fra 0-14 markert med ulike farger. 0 er rød, så går skalaen via fiolett, blå og grønne farger til den ender på gul. Til venstre, mot 0 står det en rød pil med "syre". Til høyre, mot gul, og med en gul pil, står det "base".
Rødkålsaft blandet med prøver som har ulike pH-verdier gir forskjellige farger.
Illustrasjon av rødkålindiktor.
Av /Shutterstock.

En indikator er et kjemisk stoff som blir brukt til å sjekke om det finnes bestemte andre stoffer i en blanding. Vanligvis skifter indikatoren farge når det kommer i kontakt med det bestemte stoffet.

Ett eksempel er at grunnstoffet jod gir en kraftig blåfarge når det kommer i kontakt med stivelse. Jod kan derfor brukes som indikator for stivelse. Det er mye stivelse i poteter, så hvis det blir dryppet jod på en bit rå potet, blir den blå.

Mange frukter og grønnsaker kan brukes som indikatorer. Noen eksempler er kirsebær, blåbær og rødkål.

ph-indikator

ph-indikator er et kjemisk stoff som har én farge i sure løsninger og en annen farge i basiske løsninger.

Saft av rødkål er en ph-indikator. Den får en lysere rødfarge i sure løsninger, og blir grønn i basiske løsninger.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet