To hender som holder flere ulike batterier. Noen er små og runde, noen er avlange og de man vanligvis bruker i for eksempel lommelykter.
Batterier kan være i mange forskjellige størrelser. De minste er små som knapper.
Foto av batterier
Av /Shutterstock.
Et svart, firkantet batteri med to metallknotter på toppen. Det ene er +, det andre er -. Det står «Power Car Battery» på siden.
Batterier som blir brukt i biler, er store og kraftige.
Foto av bilbatteri
Av /Shutterstock.
Lisens: CC BY SA 3.0

Et batteri er en ting som gjør om kjemisk energi til elektrisk energi. Man kan si at elektrisitet blir lagret i batteriet. Inne i batteriet er det kjemiske stoffer som reagerer med hverandre og lager elektrisitet når batteriet blir brukt.

Det finnes veldig mange typer batterier. Små, runde batterier som likner knapper, blir brukt i mobiltelefoner, fjernkontroller og andre små ting. Større batterier blir brukt i lommelykter, leker, radioer og andre litt større ting. Store batterier blir brukt i maskiner, biler og andre kjøretøy.

Virkemåte

Elektrisitet handler om elektrisk ladning. Det finnes to typer elektrisk ladning, positiv og negativ. Positiv og negativ ladning er motsatt av hverandre. Når små partikler med elektrisk ladning beveger seg, blir det til elektrisk energi. Partiklene som beveger seg når det lages elektrisitet, kalles elektroner.

Et batteri har en positiv side som er merket med + og en negativ som er merket med –. Disse er koblet sammen. Når et batteri blir brukt, flytter elektronene seg veldig raskt fra den ene siden til den andre. Det er dette som lager den elektriske energien.

Når man kobler et elektrisk apparat til et batteri, er det kjemiske reaksjoner inne i batteriet som frigjør elektroner. Disse elektronene strømmer gjennom ledningene og gir apparatet energi til å virke.

Ulike typer batterier

Foto av batterier på gjenvinningsstasjon

Mange typer batterier inneholder forskjellige kjemikalier. Det kan være et problem for miljøet når de blir kastet. Derfor skal aldri batterier kastes i søpla, men leveres inn på gjenvinningsstasjoner. Bildet viser batterier på en gjenvinningsstasjon. Foran i bildet er det ganske små batterier som blir brukt mest hjemme, og bak er det store bilbatterier.

Foto av batterier på gjenvinningsstasjon
Av /Getty Images.

Det er vanlig å skille mellom to typer batterier:

  • Engangsbatterier: Batteriene man kjøper i butikken, er vanligvis engangsbatterier. Det betyr at den kjemiske energien i batteriet blir brukt opp etter hvert. Batteriet kan ikke fylles med ny energi.
  • Oppladbare batterier: Oppladbare batterier er ikke brukt opp når det er tomt for energi. Batteriet kan lades opp på nytt ved å få strøm, for eksempel fra en stikkontakt.

Miljø og klima

Batterier kan være en mer miljøvennlig måte å få energi på enn for eksempel olje, kull og gass. Det er fordi elektrisk energi ikke slipper ut klimagasser.

Før brukte alle biler ikke-fornybare energikilder. Nå har mange elektrisk biler, som går på batteri og som ikke slipper ut klimagasser når man kjører. Det blir også laget båter og fly som går på batteri. Oppladbare batterier gjør at det ikke blir så mye avfall.

Men batterier er ikke bare bra for miljøet. Noen batterier inneholder mange kjemikaler som er skadelige for miljøet hvis det kommer ut i naturen. Derfor må man ikke kaste brukte batterier sammen med vanlig søppel eller ute i naturen, men levere dem til gjenvinning.

Noen batterier inneholder også sjeldne mineraler som litium, kobolt og nikkel. Disse mineralene finnes i bestemte gruver. Hvis gruvene ikke blir drevet på en bærekraftig måte, er det dårlig for miljøet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet