Skalaen går fra 0 til 14 og endrer gradvis farge fra rød (pH 0) via lilla (pH 7) til rød (pH 14). pH-en til vanlige væsker er markert inn på skalaen: magesaft (1,5), brus (2,6), appelsinjus (cirka 3,8), melk (6,7), blod (7,4), sjøvann (8,1), håndsåpe (cirka 10). På ytterkantene er saltsyre (0) og lut (14)
pH-skalaen viser hvor sur en væske er. 7 er nøytralt. Under 7 kalles en væske for sur, over 7 er den basisk.
pH-skala med eksempler
Av /Store norske leksikon.

Base er i kjemi det motsatte av en syre. Før forklarte man en syre som et stoff som gir sur smak, og en base er et stoff som fjerner effekten av en syre. Dette kalles å nøytralisere syren.

Nå blir både syre og base definert ut fra hva slags kjemiske reaksjoner de kan være med på. En base er et stoff som kan ta imot ett eller flere hydrogen-ioner.

En base kan løses opp i vann eller et annet stoff. Da får man en blanding som kalles en basisk løsning. For å finne ut om et stoff er surt eller basisk, kan man for eksempel bruke et pH-papir.

Egenskaper

Foto av kaustisk soda.
Kaustisk soda er en base som er veldig sterk. Den blir blant annet brukt til å fjerne maling.
Foto av kaustisk soda.

Baser kan brukes til å nøytralisere syrer, det vil blant annet si å fjerne sur smak. Basiske stoffer smaker bittert. Bakepulver er et eksempel på dette. Mange basiske stoffer lukter sterkt og stikkende, for eksempel sterke vaskemidler.

Basiske stoffer føles glatte og såpeaktige å ta på. Men mange er veldig etsende og kan gjøre stor skade hvis man får dem på huden. Basiske stoffer får lakmuspapir eller andre indikatorer til å skifte farge.

Baser kan lede strøm.

Sterke og svake baser

Det finnes sterke og svake baser. Et eksempel på en sterk base er natriumhydroksid, som også kalles kaustisk soda.

Hvor basisk eller surt et stoff er, blir målt med pH. Verdiene for pH går fra 0 til 14. Et stoff med pH på 7 er nøytralt. Hvis pH er under 7, er stoffet surt, og hvis det er over 7, er stoffet basisk.

Bruk

Mange vaskemidler er basiske. Rent natriumhydroksid er veldig etsende. Etsende vil si at det kan få noe til å gå i oppløsning. Natriumhydroksid kan for eksempel løse opp matrester og hår som tetter et rør.

Mange baser brukes som til å tørke ting, fordi de tar opp fuktighet fra luften.

Ammoniakk kan brukes til å lage for eksempel gjødsel. Det blir også brukt som en form for drivstoff. Ammoniakk brukes også som såpe i vaskemiddelet salmiakk.

Bakepulver er et basisk stoff som frigjør karbondioksidgass (CO2) under steking eller i reaksjon med en syre. Bakepulver tilsettes for å gjøre deig luftig.

Kaliumhydroksid er en base som brukes i matvarer for å gi dem riktig surhet.

Baser i kroppen

Kroppen lager et basisk stoff som heter bukspytt, i et organ som heter bukspyttkjertelen. Bukspyttet nøytraliserer magesyren fra magesekken før den fordøyde maten skal gjennom tarmene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet