Skalaen går fra 0 til 14 og endrer gradvis farge fra rød (pH 0) via lilla (pH 7) til rød (pH 14). pH-en til vanlige væsker er markert inn på skalaen: magesaft (1,5), brus (2,6), appelsinjus (cirka 3,8), melk (6,7), blod (7,4), sjøvann (8,1), håndsåpe (cirka 10). På ytterkantene er saltsyre (0) og lut (14)
pH-skalaen viser hvor sur en væske er. 7 er nøytralt. Under 7 kalles en væske for sur, over 7 er den basisk.
pH-skala med eksempler
Av /Store norske leksikon.

pH er et mål på hvor sur en væske er. En væske kan ha høy eller lav pH. Væsker med høy pH heter basiske løsninger. Væsker med lav pH heter sure løsninger.

For eksempel har appelsinjus lavere pH enn melk. Appelsinjus er surere enn melk.

En væske er mer eller mindre sur avhengig av hvor mange ioner av hydrogen det er i væsken. Bokstaven H i pH står for hydrogenion.

Måling av pH

Hender iført hansker holder en pH-strimmel som har blitt grønn. Grønnfargen sammenlignes med fargene på skalaen som følger med. Ved hver farge på skalaen er det et tall, fra 1 til 14. Skalaen har regnbuens farger, fra rødlige farger via gulige, grønnlige og blå farger.

Den enkleste måten å måle pH på er å bruke et pH-papir. Et pH-papir er en strimmel papir som er satt inn med forskjellige fargestoffer. pH-skalaen går fra 1 til 14, og med pH-papiret følger en skala som viser hvilken pH en bestemt farge viser.

Av /Shutterstock.

Man måler pH fra 0 til 14:

  • Væsken er sur når pH er mellom 0 og 7. Cola har pH på 2,6. Den er veldig sur, og kan for eksempel skade tennene.
  • Væsken er basisk når pH er mellom 7 og 14. Blodet i kroppen har en pH på litt over 7. Det er litt basisk.
  • Væsken er nøytral når pH er lik 7. Melk har pH på 6,7, som er nesten nøytralt. Da gjør den heller ikke skade på tennene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet