Slektningar er personar eller artar som er i slekt med kvarandre.

Menneske som er i slekt, kan vere i nær slekt eller i fjern slekt. Søsken er eksempel på nære slektningar. Slektningar som bur saman, blir som regel kalla ein familie.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Katrine Kjærheim Fredwall
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo