Faktaboks

Aristoteles
Født
384 fvt.
Død
322 fvt.
Maleri
To av de første filosofene, Platon til venstre og Aristoteles til høyre.
Maleri
Av .

Aristoteles var en gresk filosof. Han er en av de viktigste filosofene i Europas historie.

Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi. Tekstene hans har også påvirket hvordan man tenker innenfor politikk og kunst.

Aristoteles var elev av Platon.

Bakgrunn

Aristoteles ble født i byen Stageira som i dag ligger nord i Hellas. Den gangen lå byen i kongeriket Makedonia. Faren hans var var lege for kongehuset der.

Da Aristoteles var 17 år gammel, reiste han til Athen for å studere ved Platons akademi. Det var en av de mest kjente skolene i den greske verden. Her studerte han mange forskjellige fag, som filosofi, matematikk og vitenskap.

Etter 17 år i Athen reiste Aristoteles fra byen. Han dro på flere reiser, og han studerte særlig naturen nøye. Da han kom tilbake til Athen, grunnla han sin egen skole, Lykeion. Her fortsatte han med å studere og undervise i mange forskjellige fag. Blant annet skal han ha undervist Aleksander den store, som senere ble konge og som grunnla Det makedonske imperiet.

Filosofi

Aristoteles la grunnlaget for de fleste moderne vitenskaper. Han interesserte seg for nesten alle emner, for eksempel astronomi, fysikk, biologi, kunst, litteratur og zoologi.

Aristoteles mente at læreren hans, Platon, hadde vært for opptatt av tanker og ideer. Selv la han vekt på at all kunnskap må komme fra det mennesker ser i verden rundt seg. Vitenskap må begynne med undersøkelsen av den virkelige, eller fysiske, verden.

Aristoteles mente at meningen med livet er å leve lykkelig. For å oppnå det, må man forsøke å bli den beste utgaven av seg selv. Han var opptatt av det han kalte dyder. Dyder er egenskaper som mot, rettferdighet, ærlighet og vennlighet. Det å ha slike dyder, er litt som å ha et kompass inni seg som peker mot det som er riktig og godt. Ifølge Aristoteles blir man den beste utgaven av seg selv når man utvikler og bruker disse dydene. Da kan man også leve i fred med andre mennesker i samfunnet.

Han mente også at alle mennesker er skapt for å leve sammen i samfunn. Mennesker får det beste livet når de jobber sammen og hjelper hverandre.

Bøker

Aristoteles skrev mange tekster, men ikke alle finnes i dag. Noen av de mest kjente bøkene hans er Etikken, Politikken, Metafysikken og Om sjelen.

Betydning

Ideene til Aristoteles er fortsatt viktige i dag, og tekstene hans blir lest og studert. De har hatt stor betydning innenfor mange områder, som filosofi, vitenskap, politikk og kunst.

Aristoteles har påvirket mange tenkere og filosofer gjennom historien.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Helge Svare
Forsker, OsloMet – storbyuniversitetet