Renter er penger man må betale når man låner noen andres penger. Når man låner penger fra for eksempel en bank eller en annen person, må man betale tilbake de pengene man har lånt, pluss litt ekstra. De ekstra pengene kalles rente.

Renter på lån

Renten er vanligvis en viss prosent av de pengene man har lånt. Hvis noen for eksempel låner én million kroner av banken for å kjøpe en leilighet, kan renten være fire prosent per år. Da må den som har lånt pengene betale fire prosent av en million kroner i renter per år, altså 40 000 kroner.

I tillegg til å betale renter, må man vanligvis betale tilbake litt av det man lånte. Det kalles avdrag. Det betyr at man både må betale renter og avdrag hver måned. Hvis ikke man betaler avdrag, blir ikke lånet mindre.

Renter på innskudd

Når noen setter penger inn på en bankkonto, låner de bort penger til banken. Det kalles innskudd. Derfor betaler banken rente til den som eier kontoen.

Det er forskjellig hvor mye man får i rente. På en brukskonto er vanligvis renten ganske lav fordi det ofte går penger inn og ut av kontoen. På en sparekonto får man høyere rente fordi pengene står der lenger uten at man tar dem ut.

Renten endrer seg

Overalt i verden endrer renten seg mye over tid. Hvor høye rentene er har sammenheng med hvordan økonomien er ellers i landet. Norges Bank har mye av ansvaret for å styre økonomien i Norge.

Norges Bank påvirker hvor høy renten i alle banker skal være, gjennom noe som heter styringsrenten. Hvis Norges Bank setter opp styringsrenten sin, blir renten på lån man har i banken som regel høyere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen