En innhengning med høye gjerder er full av reinsdyr og folk. I venstre hjørnet av bildet står en person med en blå mappe og noterer noe på et ark. Foto
Siida brukes i loven om reindrift om samer med hver sin flokk som samarbeider. På bildet blir reinsdyra sortert og man velger hvilke som skal slaktes.
Fotografi
Av /NTB Scanpix.

Siida er et nordsamisk ord som brukes om grupper av samer som samarbeider. I loven for reindrift brukes siida om en gruppe reineiere som samarbeider om reindrift i et bestemt område. I gamle dager betydde siida en gruppe samiske familier som levde sammen.

Siidasamfunnet

Før 1500-tallet levde samiske familier i grupper. De flyttet rundt i et stort område etter hvor det var mest mat. Både gruppene og området de levde i blir kalt siida. Samfunnet deres kalles siidasamfunnet.

Familiene flyttet rundt i siidaen til forskjellige årstider. De jaktet, fisket og sanket bær og planter og delte på alt de fant. Det fantes veldig mange siidaer i Sápmi.

Noen siidaer lå i innlandet, for eksempel i det som nå er Kautokeino i Finnmark. Der jaktet de ofte på villrein og drev med fiske i store elver og innsjøer.

Andre siidaer lå nærmere kysten. Der fisket de i havet og jaktet på hval og sel.

Siidasamfunnet er så gammelt at man ikke vet når det startet. Men man vet at samer levde på denne måten lenge før det kom grenser og Norge ble til det landet det er i dag.

På den tiden var det ingen samer som eide reinflokker, egne fiskebåter eller områder for jordbruk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet