En bok med skrifttegn og en liten halvkule i messing bak.
En bønnebok i et buddhistisk tempel i Tibet.
Foto av bønnebok.
Av .

Buddhismen har mange hellige tekster. De er ikke samlet i en hellig bok. I stedet finnes det mange forskjellige tekstsamlinger.

Etter at Buddha døde, ble det han lærte menneskene husket og fortalt videre. Etter hvert ble Buddhas ord skrevet ned for at ingenting skulle bli glemt eller forandret. Den skriftlige samlingen av Buddhas ord var ferdig i løpet av det første århundret fvt.

Tripitaka

Tripitaka er en tekstsamling med over ti tusen av Buddhas taler og samtaler. Tripitaka betyr «de tre kurvene», og tekstene er delt inn i tre hoveddeler:

  • Vinaya
  • Sutra
  • Abhidharma

Vinaya

En mann sitter med ryggen til og holder i en bok med oppslåtte sider. han sitter på gulvet foran et alter som er pyntet i gull og rødt
Vinaya inneholder regler for hvordan man skal leve som buddhistisk munk eller nonne.
Foto av munk.
Av .

Vinaya inneholder de eldste tekstene. Her er det regler for dem som velger å bli buddhistiske munker eller nonner. Munker og nonner er menn og kvinner som lever et liv der religionen betyr alt. De følger strenge regler og bor i klostre.

Sutra

Bildet viser runde trommer med forskjellige tegn på
Bildet viser små trommer som er pyntet med buddhistiske symboler og sitater fra buddhistiske tekster.
Foto av bønnetrommer.
Av /Shutterstock.

Sutra-tekstene handler om Buddhas liv, og hva han gjorde mens han levde. Her er også fortellinger fra Buddhas tidligere liv. Mange av disse fortellingene er svært populære blant buddhister.

Abhidharma

I abhidharma er tekstene satt i system, slik at de hjelper buddhister til å forstå virkeligheten. Her er det også kommentarer til Buddhas lære. Alle viktige buddhistiske ord blir forklart.

Buddhistene tror at flere av de hellige tekstene i Tripitaka kan beskytte mennesker. De tror at en buddhist som sier disse tekstene høyt, kan bli frisk fra sykdommer og få beskyttelse mot ulykker.

Buddhas liv

Fortellingene om Buddha er viktig for alle buddhister. Man tror at Buddha levde mange liv før han til slutt ble gjenfødt som prinsen Siddharta Gotama. Fortellinger om disse livene er viktige i buddhismen, og kalles for Jataka. Jataka-fortellingene minner om våre eventyr, og det blir fortalt at Buddha i sine tidligere liv var både dyr og menneske. Tekstsamlinger med disse fortellingene er en del av buddhismens hellige tekster.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Margrethe Løøv
Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen