Maleri
Moses med De ti bud som det står i Bibelen at han fikk av Gud.
Maleri
Av /Gemäldegalerie Berlin.

Moses er en bibelsk person som er viktig i både jødedommen, kristendommen og islam. Fortellingene om Moses finnes i Mosebøkene i Det gamle testamentet og i Toraen i jødenes Tanakh.

Mange jøder og kristne tror at det var Moses som skrev Mosebøkene. Moses omtales også i Koranen.

Historie

Bibelen forteller at på den tiden da Moses ble født, hadde kongen av Egypt bestemt at alle små israelittiske gutter skulle drepes. Derfor la moren til Moses ham i en kurv som hun sendte nedover elven Nilen. Her ble han funnet av kongens datter, og han vokste opp hos henne. Navnet Moses kan bety «dratt opp av vannet».

Flukten

Israelittene var slaver hos egypterne, og Gud ville befri dem. Han valgte Moses til å hjelpe dem til å flykte. Men kongen av Egypt, faraoen, nektet å la israelittene dra. Da sendte Gud mange sykdommer, insekter og andre plager for å straffe egypterne. Til slutt sa faraoen derfor at de kunne dra likevel.

Moses og broren hans, Aron, tok med seg folket og dro avsted i full fart. Men faraoen angret og fulgte etter dem med en stor hær. Da lot Gud Rødehavet dele seg for å slippe israelittene over, men hæren til faraoen druknet.

De ti bud

Israelittene vandret i ørkenen Sinai i 40 år. Underveis fikk Moses De ti bud og mange andre lover og leveregler av Gud. Slik ble israelittene et fritt folk med egne lover.

Moses døde like før israelittene vandret inn i Kanaan og fikk ikke være med folket sitt inn i det nye landet.

Moses i jødedommen

For jødene er Moses den som grunnla den jødiske nasjonen. Moses blir ofte kalt Moshe rabbenu, som betyr «Moses vår lærer». Moses regnes som profet og en som har snakket direkte med Gud. En profet er en som har fått et budskap fra Gud.

Gjennom Moses fikk jødene vite hvordan Gud ville at de skulle leve. Jøder mener at de lovene han fikk er gyldige for dem fremdeles. Den jødiske vårfesten pesach skal minne om da Moses ledet folket sitt ut av Egypt.

Moses i kristendommen

I kristendommen regnes Moses som profet og hellig person. Også de kristne tror at Moses snakket direkte med Gud da han fikk De ti bud på Sinaifjellet. Men kristne tror at det Jesus lærte menneskene erstattet mesteparten av de lovene Moses fikk. Bare de ti bud er derfor gyldige for kristne. Kristne deler budene litt annerledes enn det jøder gjør.

Moses i islam

I islam blir Moses æret som profet, budbringer og lovgiver. Han blir nevnt mer enn 500 ganger i Koranen.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker