En bygning i glass og tre, i tre bygningsdeler. To av delene kan se litt ut som en kjegle eller lavvo delt i to fra toppen og ned. Snittflaten har blanke vinduer. Mellom disse to delene ligger en kang smal bygning som nesten bare består av glass. Foto
Sametingsbygningen i Karasjok i Finnmark har former som skal ligne litt på en lavvo.
Fotografi
Av /NTB.

Sametinget er samenes nasjonalforsamling. Det ligger i Karasjok i Finnmark.

Sametinget i Norge er bare for samer som bor i Norge. Det finnes også sameting i Sverige og Finland, men samene i Russland har ikke et eget sameting.

Beskrivelse

Sametinget ligner på Stortinget. Det er valg til Sametinget hvert fjerde år. Da velges 39 representanter fra hele Norge, som skal representere det samiske folket.

Etter valget lager ett eller flere partier som til sammen har flertall et råd med noen av representantene. Det heter sametingsrådet, og kan sammenlignes med regjeringen. Lederen for rådet kalles sametingspresident.

Den største forskjellen mellom Sametinget og Stortinget er at bare samer har stemmerett i sametingsvalget. Man må også være same for stille til valg i Sametinget.

Stemmerett

For å få stemmerett må man:

  1. Regne seg som same.
  2. Ha minst én forelder, besteforelder eller oldeforelder som snakket samisk.

Flesteparten av de samiske familiene i Norge mistet det samiske språket under fornorskingstiden. Derfor kan samer som ikke kan noe samisk språk også få stemmerett.

Historie

Det norske samtinget ble opprettet i 1989. Den første presidenten for Sametinget, etter valget i 1989 het Ole Henrik Magga. Han representerte partiet Norske Samers Riksforbund (NSR).

Norske samers riksforbund fikk også sametingspresidenten etter valget i 2021. Hun heter Silje Karine Muotka.

Andre partier som i 2024 er representert på Sametinget, er Arbeiderpartiet, Nordkalottfolket, Senterpartiet, Flyttsamelista og Fremskrittspartiet.

Det svenske Sametinget ble opprettet i 1993, og det finske Sametinget i 1996.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet