Foto av galaksehop.

Bildet viser et av de fjerneste galaksene i universet. Det er lagt på en lilla farge på galaksehopen for å vise hvor den mørke materien er. Tyngdekraften fra den mørke materien hjelper til med å holde galaksene i hopene.

Foto av galaksehop.
Av .
Lisens: Public Domain

Mørk materie er en type stoff i universet som man ikke kan se. Det er fordi mørk materie ikke gir fra seg lys eller reflekterer lys. Forskere har ikke funnet ut hva den mørke materien egentlig er, men de tror likevel at den finnes.

Forskjell fra vanlig materie

Alt man ser på Jorda, er laget av det som kalles vanlig materie. Det er satt sammen av atomer, og atomene er satt sammen av elementærpartikler.

Mange forskere tror at mørk materie består av en ny type partikkel som man ikke har klart å observere ennå. Altså at den er lagd av noe annet helt annet enn de elementærpartiklene som har vært kjent til nå.

Både vanlig materie og mørk materie har tyngdekraft. Selv om man ikke kan se den mørke materien, kan man se at tyngdekraften som den har, påvirker ting i nærheten.

Mørk materie i galakser

I spiralgalakser beveger stjernene seg rundt midten av galaksen, slik som planetene går rundt Sola i solsystemet. Men stjernene ytterst i galaksene beveger seg for fort! Egentlig burde de ha blitt slynget av gårde.

Når forskerne legger sammen tyngdekreftene fra alle himmellegemene de kan se i galaksen, er det ikke nok til å holde igjen de ytterste stjernene. Det må finnes noe mer i galaksen som hjelper til. Det må være materie der som man ikke kan se. Det er denne materien man ikke kan se, men som har tyngdekraft, som kalles mørk materie.

Forskere kan regne ut hvor mye tyngdekraft som trengs for å holde igjen alle stjernene man ser i galaksen. Slik kan de finne ut hvor mye mørk materie som finnes der.

Mørk materie i galaksehoper

Galaksene i universet er ikke spredt jevnt utover. De er samlet i grupper som kalles galaksehoper. En galaksehop kan bestå av tusenvis av galakser. Galaksene beveger seg rundt hverandre og holder hverandre på plass med tyngdekreftene sine.

Men galaksene beveger seg for fort, litt på samme måte som stjernene i galaksene. Det må finnes mørk materie mellom galaksene i galaksehopen som holder dem sammen med ekstra tyngdekrefter.

Mørk materie i solsystemet

Mørk materie finnes også i solsystemet. Den kan bevege seg gjennom Jorda og gjennom kroppen. Men det er for lite mørk materie her til at man kan merke tyngdekraft fra den. Man må se på noe så stort som en galakse før man kan merke effekten av mørk materie.

Universets historie

Mørk materie har påvirket hvordan galakser oppsto tidlig i universets historie, kort tid etter big bang. Dersom det bare fantes vanlig materie, hadde galaksene brukt mye lengre tid på å trekke til seg materie og vokse seg store.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo