Illustrasjonen viser universets historie fra 13,7 milliarder år og frem til i dag i en enkel illustrasjon. Det viser big bang nederst i et smalt felt, deretter De første galaksene i et større felt, deretter Sola dannes
Universets historie fra big bang fram til i dag.
Illustrasjon av big bang
Av .

Big bang er hendelsen da universet ble til. Ved å gjøre mange forskjellige målinger og utregninger, har astronomer kommet fram til at big bang skjedde for nesten 14 milliarder år siden.

Det er ikke mulig å si om det fantes noe før big bang eller hvorfor big bang skjedde.

Etter big bang utvidet universet seg enormt. I begynnelsen var alt veldig varmt og tett, og det fantes bare løse partikler. Stjerner og galakser ble dannet flere 100 millioner år senere.

På norsk kalles ofte big bang for det store smellet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo