En plan figur er en helt flat figur. Den kan tegnes på en flate.

Hvis man kan tegne en figur på et ark, er det en plan figur. For eksempel er en fotballbane eller et vindu plane figurer.

I matematikk er for eksempel trekanter, firkanter, sirkler og ovaler plane figurer.

Noen figurer som ikke er plane figurer er tredimensjonale figurer. For eksempel en en kube ikke en plan figur.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torgeir Aambø
Stipendiat i matematikk, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet