Foto av barn i refleksvest
Reflekser virker slik at de sender tilbake lys som kommer fra billykter og gatelys. Da ser det ut som de lyser, men de lager ikke eget lys.
Foto av barn i refleksvest
Av /Shutterstock.

Reflektere er når en bølge møter et objekt og så blir kastet tilbake. Det at bølgen blir kastet tilbake kalles for en refleksjon. Det finnes mange ulike typer bølger. Et eksempel er vannbølger, men også lys og lyd består av bølger. Derfor kan både lys og lyd reflekteres.

Eksempler:

  • Månen blir lyst opp av Sola og kaster lyset tilbake. Da ser det ut som Månen lyser.
  • Lyset fra en bil treffer en refleks, og lyset blir kastet tilbake. Da ser det ut som refleksen lyser.
  • Et menneske ser seg i et speil. Speilet reflekterer hvordan mennesket ser ut.
  • En person roper høyt i et stort, tomt rom. Da hører man et ekko, som kommer av at veggene og taket i rommet har kastet tilbake lyden som personen laget.

Andre typer stråling enn lys kan også reflekteres.

Ordet reflektere kan også bety å tenke seg grundig om.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet