Elementærpartikler er de aller minste partiklene i naturen som ikke kan deles.

Alt stoff (materie) er bygget opp av elementærpartikler.

Elektroner er elementærpartikler. Før trodde man at nøytroner og protoner også var elementærpartikler. Nå vet man at de er bygget opp av enda mindre partikler som heter kvarker. Kvarker er elementærpartikler.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet