Bildet viser tegning av en jordklode. På jordkloden står det et tre med epler. Et eple er på vei ned mot jorden. En pil peker nedover fra eplet. Over jordkloden er det en tegning av månen med en pil til høyre og en pil nedover.
Det var den engelske fysikeren Isaac Newton som oppdaget prinsippet for tyngdekraft. Historien forteller at han oppdaget tyngdekraft, eller gravitasjon, da han så et eple falle ned på bakken samtidig som Månen kunne ses på himmelen. Han mente at samme tyngdelov dro eplet mot bakken og holdt Månen i bane.
Illustrasjon av tyngdekraft.
Av .

Tyngdekraft er en kraft som trekker alle ting mot hverandre. Tingene som trekkes mot hverandre må ha en masse. Tyngdekraften trekker for eksempel mennesker ned mot Jorda. Derfor faller de ikke ut i verdensrommet.

Tyngdekraft kalles også for gravitasjon.

Tyngdekraft virker mellom alle ting

Tyngdekraft trekker alle ting mot hverandre. Hvis det ligger to epler på hver sin side av et bord, vil tyngdekraften prøve å trekke eplene sammen. Men tyngdekraften vil ikke være sterk nok til å bevege på eplene. Det er fordi epler ikke er særlig tunge. Derfor er tyngdekraften mellom to epler veldig svak.

Tyngdekraften blir sterkere når ting er tunge. Jorda er for eksempel veldig tung. Derfor er tyngdekraften mellom Jorda og et eple veldig sterk. Hvis man slipper et eple, vil tyngdekraften dra eplet rett ned til Jorda.

Tyngdekraft virker mest på nære ting

To ting trenger ikke å ligge helt inntil hverandre for at tyngdekraften skal virke mellom dem. Hvis man kaster et eple opp i lufta, er ikke eplet inntil Jorda lenger. Likevel klarer tyngdekraften å dra eplet ned.

Tyngdekraften blir svakere når ting er langt fra hverandre. Hvis man slipper et eple langt ute i verdensrommet, vil ikke tyngdekraften klare å trekke eplet ned til Jorda.

Måner og planeter

Tyngdekraften styrer hvordan måner og planeter beveger seg. Tyngdekraften får for eksempel Månen til å gå rundt Jorda. Dette kalles å gå i bane.

Månen er lettere enn Jorda. Derfor prøver tyngdekraften å dra Månen ned til Jorda. Men Månen beveger seg også sidelengs. Dette får Månen til å gå i bane rundt Jorda i stedet for å falle ned.

Andre ting i verdensrommet oppfører seg på samme måte som Jorda og Månen. De letteste tingene går i bane rundt de tyngste tingene. Jorda er for eksempel mye lettere enn Sola. Derfor går Jorda og andre planeter i bane rundt Sola.

Tyngdekraften på forskjellige planeter

Tunge planeter har sterkere tyngdekraft enn lette planeter. Jorda har for eksempel sterkere tyngdekraft enn Mars. Det er fordi Jorda er tyngre enn Mars.

Tyngdekraften på Mars er sterk nok til å holde mennesker på plass. Men mennesker vil klare å hoppe mye høyere på Mars enn på Jorda. Det er fordi tyngdekraften fra Mars ikke drar menneskene like hardt ned igjen som den gjør på Jorda.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet