Tyveri er å ta noe som en annen eier med vilje. Tyveri er det samme som å stjele, og det er ulovlig.

Det er ikke tyveri hvis det ikke er med vilje, for eksempel hvis en person ved et uhell tar feil jakke i en garderobe.

Ulovlig å stjele

I straffeloven er det tre typer tyverier:

  • Mindre tyveri, også kalt nasking: Hvis det som blir stjålet, ikke er så mye verdt. Mange tyverier fra butikker er av denne typen.
  • «Vanlig» tyveri: Det kan for eksempel være å stjele en sykkel som står ute.
  • Grovt tyveri: For eksempel hvis noen bryter seg inn i et hus for å stjele. Det kan også være andre grunner til at tyveriet er grovt, for eksempel at den stjålne tingen er veldig mye verdt.

Hvis noen stjeler gjennom å true andre, med vold eller med våpen, heter det ran. Ran har mye strengere straffer enn tyveri.

Hjelp

Hvis noe man eier er blitt stjålet, bør man kontakte politiet. Hvis tyveriet har skjedd på skolen eller et sted der det jobber sikkerhetsvakter, kan man kontakte dem først.

Hvis man har riktig type forsikring, kan man få tilbake penger for noe som er stjålet. Noen ganger må man anmelde tyveriet for å få penger på forsikringen. Vanligvis er det en egenandel, så man får bare tilbake en del av verdien for det som er stjålet.

Straffbart

Den som stjeler noe, kan få straff. Hvor alvorlig straffen blir, avhenger av hvor alvorlig tyveriet er.

  • Mindre tyveri: Straffen er som regel å betale en bot. Man kan ikke bli dømt til fengsel for et mindre tyveri.
  • «Vanlig» tyveri: Den høyeste straffen det er mulig å få for et vanlig tyveri, er fengsel i to år. Vanligvis er straffen mye lavere. Det hender også at domstolen dømmer den som har stjålet til en annen type straff, for eksempel samfunnsstraff.
  • Grovt tyveri: Den høyeste straffen noen kan få for grovt tyveri, er fengsel i seks år. Straffen pleier å være mye lavere enn det. Det hender at domstolen dømmer den som har gjort det til en annen type straff enn fengsel.

Kriminell lavalder

I Norge kan ikke barn og ungdom under 15 år dømmes til fengsel, eller få bot. 15 år er den kriminelle lavalderen. Tyveri er likevel alvorlig, selv om man er under 15. Politiet kan både etterforske saken, og ta fra tyven det som er stjålet. De vil da kontakte de foresatte til barnet, og av og til blir også barnevernet koblet inn.

Tyverier i Norge

I Norge blir det anmeldt nesten 100 000 tyverier i året. Noen vanlige typer tyverier er å stjele sykler, varer fra butikker eller fra boliger.

Det blir anmeldt færre tyverier i dag enn for 10–20 år siden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ivar Husby
Politihøgskolen