kvinne som ser på kvittering for matvarer
Noen av utgiftene i budsjettet er like store hver måned. For eksempel koster et månedskort på bussen ofte like mye hver måned. Mat er en fast utgift, men hvor mye man bruker kan variere fra måned til måned. For å holde oversikt over hvor mye man har brukt, kan man se på kvitteringene og føre et regnskap.
Foto
Av /NTB.
Foto av barn som leker i barnehage
Mange får behov for et husholdningsbudsjett når de får barn. Foreldre får mange økte utgifter til barn, som til mat, klær, bleier eller utstyr. Det følger faste utgifter med det å ha barn, som barnehage, SFO eller AKS og fritidsinteresser. Det følger også en fast inntekt med å ha barn, barnetrygd, som foreldre får fra staten hver måned.
Foto av barn som leker i barnehage
Av /NTB.

Husholdningsbudsjett er et budsjett som er laget for en husholdning. En husholdning er alle som bor i samme bolig, det kan være én person eller en familie som bor sammen.

Husholdningsbudsjettet gir en oversikt over alle inntekter og utgifter husholdningen har i løpet av en gitt periode. For en husholdning kan det ofte være lurt å sette opp et budsjett per måned, siden man som regel får lønn én gang i måneden. Budsjettet gir en oversikt over hvor mye penger man har og vil få, og hvor mye som vil bli brukt. Formålet med budsjettet er å passe på at man ikke bruker mer penger enn man tjener. Når inntekter og utgifter i budsjettet er like store, sier man at budsjettet er i balanse.

Noen inntekter og utgifter er helt faste, det vil si at de er like fra måned til måned. Andre inntekter og utgifter varierer gjennom året. De kalles variable inntekter og utgifter. Noen inntekter eller utgifter kommer bare en gang imellom.

Inntekter

Faste månedlige inntekter er for eksempel:

 • lønn fra arbeid
 • trygd
 • penger fra leie, hvis man leier ut noe

Inntekter som ikke er faste, kan for eksempel være inntekter fra renter, gaver, arv eller at man får betaling for en jobb man gjør av og til.

Utgifter

Faste månedlige utgifter er for eksempel:

 • Husleie eller betaling på huslån
 • Transport (for eksempel månedskort)
 • Telefon og internett
 • Fritidsaktiviteter
 • Barnehage eller SFO
 • Avgifter til kommunen
 • Forsikringer

Variable månedlige utgifter er for eksempel:

 • Mat og drikke
 • Klær og utstyr
 • Strøm og annen oppvarming
 • Medisiner
 • Transport (for eksempel drivstoff)

Utgifter som kommer av og til er for eksempel penger til gaver, ferier, å reparere bilen eller ny vaskemaskin.

I tillegg inneholder mange budsjett en plan for å spare penger. Mange sparer penger for å kunne betale plutselige utgifter de ikke vet om på forhånd. Slik sparing kalles buffer. Andre sparer til ferie, nye møbler eller andre ting de ønsker seg. Det er også mange som sparer til pensjon.

Budsjett gir kontroll

Budsjettet gir oversikt og kontroll. Da vet de som skal styre pengene hvor mye de har råd til å bruke på ulike ting. De faste utgiftene, som husleie eller lån, kan være vanskelig å endre på. De variable utgiftene kan man lettere påvirke selv, for eksempel ved å kjøpe billigere mat og klær, eller ved å spare på strøm.

I budsjettet ser man hvor mye penger man kan bruke. Man bør ikke ha høyere utgifter enn inntekter. Da må man enten bruke sparepenger eller låne penger for å kunne betale alle utgiftene. Det kan være vanskelig å lage et budsjett som er i balanse dersom man tjener lite. Da er det lite penger til noe annet enn det som er helt nødvendig, som mat og et sted å bo.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Ellen Katrine Nyhus
Professor i markedsføring, Universitetet i Agder