Bedriftsbudsjett er en plan som en bedrift har for sine penger. Målet med et budsjett er å passe på at bedriften ikke bruker mer penger enn det har. I budsjettet skal det være oversikt over:

  • hvor mye penger bedriften har
  • hvor mye penger bedriften vil tjene (inntekter)
  • hvor mye penger bedriften vil bruke (utgifter)

Både inntekter og utgifter kan bestå av flere temaer. Hvert tema kalles en budsjettpost. En budsjettpost kan for eksempel være utgifter til mat eller reise.

Budsjett brukes av både enkeltpersoner og bedrifter. For å planlegge økonomien hjemme, brukes et husholdningsbudsjett. For å planlegge økonomien i et land, blir det satt opp statsbudsjett.

Typer

Bedrifter kan være store eller små. En bedrift kan være alt fra et enkeltpersonforetak der det jobber én person, til et stort konsern som eier flere bedrifter i mange land. Derfor trengs det mange typer budsjett.

I bedrifter kan budsjettene være store. Det kan også være mer usikkert om økonomien vil bli som planlagt i budsjettet. Det kan for eksempel være at en butikk ikke selger like mye som de hadde trodd. Da får de mindre inntekter enn budsjettet viser. Eller så kan regler om skatter og avgifter bli endret, slik at de får høyere utgifter. Budsjettene blir derfor kontrollert underveis i løpet av et år, og kan bli endret.

Bedrifter bruker flere typer budsjetter:

  • Resultatbudsjett viser inntekter fra salg.
  • Likviditetsbudsjett viser hvor mye penger som er betalt ut eller som er kommet inn.
  • Rentabilitetsbudsjett viser hvor lønnsom bedriften er over tid.

Regnskap

Budsjett er en plan som lages før pengene blir brukt. Pengene blir ikke alltid brukt akkurat som det var planlagt i budsjettet. En oversikt over hvordan pengene faktisk ble brukt kalles regnskap. De fleste bedrifter i Norge er nødt til å levere regnskap til Staten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Henry Langseth
Universitetsbibliotekar og fagreferent, Universitetet i Bergen