Svarthvitt foto fra  14. desember 1911
Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting kikker mot det norske flagget på Sydpolen. Olav Bjaaland tok bildet.
Svarthvitt foto fra 14. desember 1911
Av .

Antarktis var det siste kontinentet som mennesker oppdaget og utforsket. Det kalde klimaet og store havområder dekket av is stoppet de første ekspedisjonene fra å nå frem til kontinentet.

I 1911 ble den norske polfareren Roald Amundsen berømt for å ha ledet den første ekspedisjonen som nådde Sydpolen i Antarktis.

Ekspedisjoner på 1800-tallet

svart-hvitt foto av båt med tre master på sjøen med isfjell i bakgrunnen
Belgica-ekspedisjonen var en belgisk ekspedisjon fra 1897 til 1899. Bildet viser båten Belgica ved Mount William i Antarktis. Under ekspedisjonen ble Belgica fanget i isen i tolv måneder - fra 1898 til 1899.
Av /NOAA Photo Library.

På slutten av 1700-tallet begynte britiske og amerikanske fangstbåter å utforske området rundt Antarktis. Båtene ble brukt i jakt på seler og hvaler, noe som kunne gi store inntekter.

Utover på 1800-tallet forsøkte flere britiske, russiske og franske ekspedisjoner å nå Antarktis. Fra 1839 til 1843 ledet briten James Clark Ross den første ekspedisjonen som klarte å seile gjennom isen i Antarktis.

Utforskningen av Antarktis

Fra slutten av 1800-tallet økte interessen for å forske på klimaet, havet og landskapet i Antarktis.

I 1894 ledet Henrik J. Bull en ekspedisjon hvor han og flere ble de første til å gå i land på hoveddelen av Antarktis. I 1899 ledet Carsten Egeberg Borchgrevink en britisk ekspedisjon som var den første med en planlagt overvintring på land i Antarktis.

I 1820 måtte selfangere som hadde blitt etterlatt ved en feiltakelse, overvintre i Antarktis.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det en konkurranse mellom ulike land for å være de første som nådde Sydpolen.

Først til Sydpolen

oversiktsfoto av bygninger
Troll forskningsstasjon har siden 2005 vært bygget for drift gjennom hele året. Bildet viser en oversikt over stasjonen slik den så ut i 2018.
Foto av Troll forskningsstasjon

I 1911 ledet Roald Amundsen og briten Robert F. Scott hver sin ekspedisjon i et forsøk på å bli de første som nådde Sydpolen.

Både Amundsen og Scott brukte ski på ekspedisjonen. Amundsen hadde i tillegg med seg 52 polarhunder og 4 sleder, mens Scott brukte ponnier, hunder og sleder med motor.

Gruppen til Roald Amundsen nådde Sydpolen etter 56 dager på isen, fem uker før Scott. De ble dermed de første menneskene som nådde Sydpolen.

Etter 99 dager kom Amundsen tilbake til stedet der ekspedisjonen startet i Antarktis. Scott og de andre i gruppen døde av sult og kulde på vei tilbake fra Sydpolen.

Senere ekspedisjoner

Fra 1930-tallet ble det vanlig å bruke fly og kjøretøy med motor på ekspedisjoner til Antarktis.

Utover på 1950-tallet ble det bygget mange stasjoner for forskning i Antarktis. I dag har 30 land forskningsstasjoner på kontinentet. Norges stasjon heter Troll.

De siste tiårene har forskere også brukt satellitter og droner til å undersøke isbreer, klima og dyreliv i området.

I 1993 ble Erling Kagge fra Norge den første som gikk alene på ski til Sydpolen uten hunder eller kjøretøy.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Susan Barr