Dødsstraff er når en stat dømmer et menneske til døden, som straff for et lovbrudd. Den betyr at staten kan ta livet av personen. Å ta livet av en som er dømt til døden heter å henrette.

Over halvparten av verdens land har avskaffet dødsstraff. I noen land står det fortsatt i lovene at folk kan dømmes til døden. I Europa er ingen land som bruker dødsstraff lenger.

I 2022 var det 55 land i verden som hadde dødsstraff. Ikke alle som blir dømt til døden blir henrettet. Dommen kan bli gjort om, eller motstand mot dødsstraff gjør at henrettelsen blir utsatt.

I strid med menneskerettighetene

Dødsstraff strider mot menneskerettighetene. De sier at alle mennesker har rett til liv og rett til frihet fra tortur og umenneskelig straff.

Historie

Veldig mange samfunn har hatt dødsstraff gjennom historien. Det har vært dødsstraff for mange forbrytelser, særlig mord, forræderi og brudd på religiøse lover.

Venezuela og Portugal var de første landene som sluttet med dødsstraff. Det var for omtrent 150 år siden.

I Norge ble det slutt på dødsstraff i 1902, men det var fortsatt mulig å dømme folk til døden hvis det var krig. Etter andre verdenskrig (1940-1945) ble 37 personer dømt til døden og så drept i Norge. I 1979 ble også dødsstraff i krigstid forbudt i Norge.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Kjetil Mujezinović Larsen
Professor, Universitetet i Oslo