Ku

Ei ku av typen norsk rødt fe (NRF).

Ku
Av .

Ku er egentlig navnet på hunnen hos storfe, elg og bøffel. Når noen bruker ordene ku eller kuer, mener de ofte dyrene som heter storfe.

Hos storfe kalles hunnen bare ku etter at hun har fått sin første kalv. Fra hunnen er kalv til hun blir mor selv, kalles hun kvige.

Hannen kalles okse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Eli Knispel Rueness
Dr. scient., Universitetet i Oslo