Elektrisk ladning er en egenskap ved ting som gjør at det virker elektriske krefter mellom dem.

Det finnes to typer ladning: positiv ladning og negativ ladning. Elektroner har negativ ladning, og protoner har positiv. Like ladninger frastøter hverandre, og ulike ladninger tiltrekker hverandre.

Elektrisk strøm er elektrisk ladning som beveger seg.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet