Skjermbilde av menneskerettsloven fra lovdata.no
Lovdata.
Lisens: Brukerspesifisert

Norges lover er alle lovene som gjelder i Norge i dag. Det er Stortinget som bestemmer hvilke lover som gjelder. Det er også Stortinget som vedtar nye lover og endrer i de gamle lovene hvis det trengs. Det er også Stortinget som bestemmer at en lov ikke skal gjelde lenger. Forslagene til nye lover og lovendringer kommer ofte fra regjeringen.

Norge har over 700 lover, Grunnloven er den viktigste. Den gjelder over alle de andre lovene. I Grunnloven står det blant annet regler om hvordan Stortinget skal vedta lover og lovendringer.

Norges lover er tilgjengelig på internett, men finnes også i en stor, rød bok som heter Norges lover. Det er Stortinget som gir ut boka.

Lovene på internett

Før brukte alle advokater, dommere og andre jurister boka Norges lover for å lese lovene. I dag bruker de som oftest et nettsted som heter Lovdata.

Det finnes også flere andre nettsteder med norske lover og forklaringer på dem, for eksempel Juridika, Karnov og Rettsdata.

Lovene i bok

Norges lover og dommerhammer
Lovboka Norges lover.
Norges lover og dommerhammer

I boka Norges lover står Grunnloven først. Etterpå står alle lovene etter hverandre i rekkefølge etter hvilket årstall Stortinget har vedtatt dem. De eldste lovene står altså først etter Grunnloven. Det kalles å ordne noe kronologisk, å sortere noe etter tid.

Den eldste loven i Norges lover er fra 1687. Den ble skrevet av juristene til den dansk-norske kongen Christian 5. Det var lenge før Norge ble en selvstendig stat og fikk sin første nasjonalforsamling, Stortinget, i 1814. Noen av reglene i denne loven gjelder fremdeles, blant annet regelen om at avtaler skal holdes.

Lover som nesten ikke er brukt, eller ikke har betydning for folk flest i Norge, står ikke i boka.

Avtaler og menneskerettigheter

I Norges lover står også noen av avtalene Norge har med andre land. En avtale mellom land kalles konvensjon eller traktat. Blant annet er fem konvensjoner gjort til norsk lov gjennom loven om menneskerettigheter.

Grunnloven inneholder også mange veldig viktige menneskerettigheter. For eksempel er det en lov som sier at alle i Norge har rett til å mene det de vil og si det de mener, det som heter ytringsfrihet. Et annet eksempel er at ingen kan komme i fengsel i Norge, uten å ha gjort noe galt og blitt dømt for det.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jon Gisle